STYRELSEN:

Ordförande Sten Höglund 070 9627556
Kassör Lars Wånghed 0705 355660
Sekreterare Ann Kjellson 073 0650522
  Birgitta Johansson 031-931087
  Lena Möller 073 3931111
Bo Möller
070 4667671
  Gunilla Skogsberg 073 7706240
  Håkan Lönnqvist 031 932503