STYRELSEN:

Ordförande Sten Höglund 070 9627556
     
Kassör Lars Wånghed 0705 355660
Sekreterare Ann Kjellson 073 0650522
  Birgitta Johansson 031-931087
Lena Möller
073 3931111
  Gunilla Skogsberg 073 7706240
  Bo Möller 070 4667671